عنوان : ماهستیم
آدرس اینترنتی : http://www.ma-hastim.com
توضیحات :
پوشش اخبار رسانه های ماهواره ی و فعالیت ضدانقلاب علیه نظام ج.ا.ا
کلمات کلیدی :
ما هستیم، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، من وتو، کانال وان، شهرام همایون، رضا پهلوی، انجمن پادشاهی، سلطنت طلبان، ضدانقلاب، ضد دین، تلویزیون ایران اریایی
تعداد دفعات بازدید از لینک : 1555